Headquarter;

Aydin Denizli Karayolu 30.km. Malgac koprusu yani
Sultanhisar – AYDIN 09470 TURKEY
Tel: +90 256 351 41 41
Fax: +90256 351 41 40
Email: info@demiraglar.com
Web  : www.demiraglar.com

 

Factory 1: Slab and Cut-to-Size Production

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi, 3. Cadde, No: 9
Nazilli – AYDIN 09900 – TURKEY

Tel: +90 256 316 31 65

 

Factory 2: Cut-to-Size and Tile Production

Nazilli Organize Sanayi Bölgesi, Nazilli
AYDIN 09800 – TURKEY

Tel: +90 256 351 41 41